شهلاعطا” اولین کاندید زن انتخابات ریاست جمهوری ومبارز واقعی حقوق زن در تاریخ افغانستان

Posted by on Feb 25th, 2013 and filed under تحلیل. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

حمیده واحدمل

شهلا عطا  نخستین خانم  است که یکبار بخاطر تامین حقوق زنان افغانستان و  تحقق اهداف  و خط مشی  شهید سر دار داود خان  ریس جمهور اسبق افغا نستان کاند یداتوری خود  را در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۱۷ حوت سا ل ۱۳۸۸اعلان کرد.

وی همچنان در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۴ به مجلس نمایندگان افغانستان راه یافت و توانست که برای یک دوره وکیل مردم شریف کابل در مجلس نمایند گان باشد.
خانم عطا به این باور است  که افغان ها ده سال قبل با اميد هاى زياد پروسه جديد بازسازى و سياسى کشور را استقبال نمودند؛ اما بعداً يک سلسله اشتباهات به سطح ملى و بين المللى اميد هاى افغانها را ناتمام گذاشت.

دولت افغانستان همیشه شعار دورغین حقوق زن را تحت شعاع خود قرار داده و وزارت را تحت نام وزارت امور زنان را در تشکیلات اداری خود جای داده حالا انکه شاید معنی اولش این باشد که حکومت وزارت را زیر نام وزارت امور زنان منظور ساخته ودر هر ولایت یک واحد اداری مربوط همین وزارت فعال است وکار های اداری را با ذکر ارقام ظلم وشکنجه زنان وازدواج های اجباری وغیره سامان می بخشند.. حال سوال این است که این نهاد یا ارگان کدام بر نامه را از مفهوم اصول اساسی در قالب یک قانون به مردم معرفی کرده که در جهت بهبود وضعیت زنان کمک کند مثلا بیمه صحی رایگان برای چند ماه ویا چند سال پرداخت حقوق بیکاری برای آن عده خانم هائیکه به کار دست رسی ندارند ویا بی بضاعت وناتوان اند وحرف های ازین قبیل ویا فکر میکنند زنان یعنی کسانیکه در ادارات دولتی در کابل ومراکز ولایات کار میکنند وبس وحقوق شان در همین حد پرداخته شده که از خانه تا دفتر میروند و بر می گردند از نظر خانم  عطا هیچ کار عملی بخاطر تمثیل ماده قانون اساسی به منظور حفظ حقوق زنان صورت نگر فته.بلکه همه شعار وگفتار غیر عملی و فریب دادن اذهان مردم است.

از نظر مسئولین ووزراء پالیسی ساز حقوق مساوی این است که زنان در کابل یک باغ زنانه دارند ودر مراکز ولایات هم یک پارک تفریحی برای شان در نظر گرفته شده به زعم این مسئولین زنان فقط در مراکز شهر ها وجود دارند آنانیکه در ولسوالیها وقرائ وقصبات زندگی میکنند از شعاع اداره وفعالیت شان دور بوده هیچ توقعی نداشته باشند. ویا فکر میکنند وقتی یک گراف تخمینی را از مرگ ومیر زنها ارائه میکنند گویا حق شان ادا شده این تعداد طفل به سوئ تغذ یه گرفتار است ویا چه تعداد از خانم های در اثنای وضع حمل جان خویش را از دست دادند این شد حق؟وقتی دفاتر مطبوعاتی این اخبار را به رسانه ها می سپارند مسئولیت خودرا ختم شده فکر میکنند.

 اگر از حقوق زن دفاع میکنید ویا سنگ دفاع از حقوق انسانیت را به سینه میکوبید ! چرا وقتی یک زن در گوشه وکنار افغانستان توسط تفنگداران ورهزنان بی وجدان و نا مسلمان سنگباران میشود دست به احتجاج وتظاهرات نمیزنید.مگر در کدام دین است که انسان چنین مجازات شود؟ اگر دل شما به انسان نمی سود به اسلام باید میسوخت تا اینگونه بد نام نمی شد.ایا اسلام اجازه میدهد هر گروپ یاغی باقی وخود سری که به مال وجان وعزت مردم رحم ندارند در د شت ها وکوه ها محکمه دائر کنند وفتوی صادر نمایند؟ نه خیر این حکم زور مندان تفنگداری است که شریعیت را وسیله برای مشروع جلوه دادن أعمال غیر انسانی خود ساخته اند. چرا اقایان ویا خانمهائیکه میخواهند بمناسبت روز های مختلف در مورد حقوق زن بشمول هشت مارچ بیانیه دهند بعد از مشاهده فاجعه هولناک قندز ، غوربند ، هرات ، بغلان ، ویا دره زدن یک زن در قریه های غور و بادغیس در ده کیلو متری این دو ولایت دست به تظاهرات نزدند فریاد نکشیدند وعلیه این جنایت ضد بشری احتجاج نکردند. همه را با چشمان باز وبا حوصله مشاهده میکنید و خمی به ابرو نمی آورید .

 نا هنجاری ها ی اخلاقی واجتماعی در قراء وقصبات صورت میگیرد اما مسئولین تنها در مراکز شهر های بزرگ بیانیه میدهند گلو روشن می کنند تا چیزیکه خورده اند هضم شود همه می دانند که .تمام خدمات مسئولین به زنان را سنجش میزان خشونت علیه زنان، ثبت موارد تجاوزات جنسی، بر گزاری سیمینار های نمایشی در شهر ها ومراکز زیر نام ارتقای ظرفیت و ساز ماندهی کورسهای خیاطی بافندگی وغیره بخاطر هضم بودجه ها وتخصیصات تشکیل میدهد. من وقتی به صداقت وراستی سخنگویان باور دارم که هر کدام بجای شعار وترانه یک طرح وبر نامه سازندۀ را بخاطر بهبود وضعیت کل زنان ارائه بدارند تا در اینده در پرتو مادۀ قانون اساسی یک مجموعه قانونی بخاطر بهبود وضعیت زنان تصویب ، توشیح وعملی گردد.

 در اخیر از بارگاه ایزد منان برای  ایشان کامیابی هر چی بیشتر را خواهانیم و برایش اطمینان می دهیم که ما شبکه زنان  افغانستان  در هیچ نوع شرایط و اوضاع  وی را تنها نه خواهیم گذاشت و نباید این گشتی شکسته را در این ساحل که پر از طوفانها و باد های وزین است ما را تنها رها کنند  .

به امید افغانستان ازاد و سربلند عاری از فقر ، بد بختیی ، فساد ، مواد مخدر ، قتل ، رهزنی ، غصب زمین های و اموال شخصی، تجاوز ، تعصب ………

Share This:

1 Response for “شهلاعطا” اولین کاندید زن انتخابات ریاست جمهوری ومبارز واقعی حقوق زن در تاریخ افغانستان”

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Advertisement

آرشیف گران افغانستان

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com