حمله انتحاری بر استاد سیاف

Posted by on Nov 20th, 2009 and filed under خبرونه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

کابل:- بر اساس گزارش های رسیده استاد عبدالرب رسول سیاف عضوولسی جرگه هدف یک سوی قصد قرار گرفت اما به گفته مسوولین امنیتی وی دراین رویداد جان سالم بدر برده است.

جنرال مشتاق آمرحوزه پنجم امنیتی شهر کابل می گوید: درین رویداد پنج محافظ استاد سیاف کشته شده اند.

موتر حامل این عضو پارلمان ورهبرپیشین جهادی شام امروزهنگام عزیمت به سوی مرکز شهر کابل در ولسوالی پغمان هدف یک بم کنترول از راه دور قرار گرفته است.

ظاهرا این بم که گفته میشود در زیر پل خواجه مسافر پغمان جاسازی شده بود، شام ا مروز هنگام عبور موتر حامل استاد سیاف انفجارداده شده است. جنرال مشتاق میگوید که درین رویداد به استاد سیاف آسیبی نرسیده است.

afp_afghanistan_attack_480_20nov09

Share This:

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Advertisement

نوي مطالب

آرشیف گران افغانستان

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com