تلف شدن سه صد راس مواشی در ولایت بغلان

Posted by on Mar 15th, 2011 and filed under خبرونه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

امام صاحب:-گزارش ها حاکی از آن است که شیوع یک نوع مرض حیوانی درولسوالی جلگه ولایت بغلان بیشتر از سه صد راس مواشی را تلف نموده است .

فضل الدین مرادی نماینده مردم ولسوالی جلگه درشورای ولایتی ولایت بغلان  می گوید:- مرض” انترک توک سیما” که از مدت پانزده روز درولسوالی جلگه آنولایت درمیان مواشی شیوع یافته تااکنون بیشتر از سه صد راس مواشی را تلف نموده است.

به گفته وی مرض انترک توک سیما یک نوع مرض حیوانی میباشد که باعث پندیده گی سرو تب شدید و در نهایت باعث تلف شدن مواشی میگردد.

از سوی دیگر محمد نبی رووفی رئیس زراعت آبیاری ولایت بغلان ازشیوع مرض حیوانی انترک توک سیما درولسوالی جلگه آنولایت اظهار بی اطلاعی نموده گفت، غرض روشن شدن موضوع هیئتی را به ولسوالی جلگه اعزام خواهد کرد.

Share This:

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Advertisement

آرشیف گران افغانستان

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com